Artikkelen kan være vert for annonsør eller DN Media Group.

Levering av artikkel hostet av annonsøren (kun distribusjon):

Bilde for innhold Displayinngang: 1000x500px.

Tekst for oppføring: Oppgi minst en tittel basert på innholdet i artikkelen. Ingen begrensning på antall tegn, men vær spesifikk. Alternativ for en tittel


Levering av artikler vert i DN Media Group-mal:

Artikkel: Tekst leveres i Word. Legg merke til hvor bilder og lenker skal være. Bildene trenger ikke være i dokumentet. Skriv teksten slik du ønsker den skal være med overskrifter etc. Faktaboks: Ønsker du faktaboks trenger vi overskrift og tekst. NB: Skal lenker spores må vi skaffe sporings-url/tags fra byrået. Navngi slik at det ikke kan misforstås hvor de ulike lenkene skal plasseres.

Bilder: Toppbildet leveres som jpg og i liggende format 1920 px bredde. Bildetekst i word-dokumentet. Bilder i artikkelen kan være i både profil- og liggende format. Video: Oppgi embed-kode fra f.eks Youtube/vimeo eller vi kan arrangere en film.

Innganger (bannere): Lever to stk. overskrifter / bilder per artikkel slik at vi kan a/b teste hva som fungerer best. Lengden kan variere, vi tilpasser ved å endre skriftstørrelsen.

Logo: Leveres som png eller jpg.

 

Retningslinjer DNX

DNX sine innholdsprodukter er rene kommersielle produkter, hvor redaksjonen i DN Media Groups publikasjoner ikke er involvert. Content Display-produkter er merket med «Annonse» og DNX Native-produkter er merket «Annonsørinnhold».

Annonsøren har ansvar for å stille med én kontaktperson som har den løpende dialogen med DNX, godkjenner debriefen før oppstart, gir overordnet tilbakemelding i korrekturrunden og godkjenner innholdet før publisering.

Kampanjeperiode og oppstart avtales mellom DN Media Groups kundekontakt og annonsør. Produksjonstiden avhenger av hvilket produkt som kjøpes, hvor mye annonsøren bidrar med i produksjonen og at alle tidsfrister overholdes. En Premium ny produksjonsleveranse har en gjennomsnittlig produksjonstid på 2-3 uker. Andre mindre produksjoner, hvor kunden leverer innhold og bilder, har kortere leveringstid.

DNX er ansvarlig for å levere fremdrift, kvalitet og innhold i henhold til det valgte produktet.

DNXs innholdsprodusenter og redaktør har «journalistiske» redigeringsrettigheter, mens annonsører har den faktiske. DNX følger som hovedregel Dagens Næringslivs språk- og designmål.

Forsinkelser, opsjoner på avtalt produkt eller arbeid utover avtalen faktureres etter gitte vilkår (se prisliste).

Reisekostnader i forbindelse med produksjon av innhold utenfor Oslo dekkes av annonsøren, dersom annonsøren har bestemt eller godkjent produksjonsstedet.

Annonsøren får tilgangsrettigheter til innholdet på egne flater samtidig som kampanjen kjører på DN Media Group sine flater. Dersom innholdet skal brukes utover kampanjeperioden eller til andre formål, må rettighetene til foto/video avklares og kjøpes ut

Generelle vilkår og betingelser, klikk her