Vennligst send alt materiell til adops@dngroup.com Materiell merkes med ordrenummer. 

MATERIELL FORMAT:  
Avis/Magasin/D2: Annonsemateriell må være i PDF-format, inkludert fonter. 
Digitale annonser: Filtyper som støtteser JPG, JPEG, GIF, PNG og HTML5.
Se her for materiellspesifikasjoner og tekniske opplysninger

BESTILLINGSFRISTER:  
Avis: Dagens Næringsliv/Fiskeribladet: 2 virkedager før innrykk, kl.12.00.  TradeWinds/Upstream: Onsdag en uke før utgivelse.
Magasin/D2: 3 uker før utgivelse, kl.12.00. 
Digitale annonser: 3 virkedager før kampanjestart.

MATERIELLFRISTER:  
Avis: Dagens Næringsliv/Fiskeribladet: 1 virkedag før innrykk, kl.12.00.  TradeWinds/Upstream: Mandag før utgivelse, kl.14.00.
Magasin/D2: 14 dager før utgivelse, kl.12.00. 
Digitale annonser: 3 virkedager før kampanjestart.

Vær oppmerksom på at produksjon av print- og digitalt materiale tar opptil 5 dager. Vennligst følg tidsplanen nøye for å sikre riktig levering. 
Vi tilbyr også muligheten til å bestille annonser gjennom våre samarbeidspartnere. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

AVBESTILLINGSFRISTER:  
Avis: Dagens Næringsliv/Fiskeribladet: 2 dager før innrykk, kl.12.00. TradeWinds/Upstream: Fredag før utgivelse, kl.14.00. 
Magasin/D2: 3 uker før utgivelse, kl.14.00.
Digitale annonser: 3 virkedager før kampanjestart.

Annonser som avbestilles etter til enhver tid gjeldende frister faktureres med 100% av annonsebeløpet. 

REKLAMASJONER:
Aviser og magasiner: Eventuelle feil må reklameres straks og senest innen 14 dager etter innrykksdato. DN Media Group's ansvar for eventuelle feil i annonsen, for eksempel fargefeil, feil logo, at annonsen ikke kom på rekvirert dag, eller feil ved ekspedisjon av bill.merk svar, innskrenker seg i alle tilfeller til maksimum annonsens kostnad. Eventuelt erstatningsannonse plasseres i en etterfølgende utgave av avisen.

ØVRIGE GENERELLE VILKÅR:

 • Betalingsbetingelser er 10/30 dager fra fakturadato. Forsinkelsesrenter kan pålegges etter dette. 
 • Annonser som er av en redaksjonell karakter og form må være merket "annonse" på egen linje øverst til venstre.
 • Annonsebilag og innstikk må merkes med annonsebilag. Be om retningslinjer.
 • Rabatt gitt på grunnlag av planlagt volum og hyppighet vil bli justert hvis ikke avtalen opprettholdes.
 • DN Media Group forbeholder seg retten til å forskyve innrykking av en annonse, forutsatt at teksten i denne ikke er tidsbestemt.
 • DN Media Group har intet ansvar for feil i mottatt materiell .
 • Annonser som strider mot norsk lov, er villedende eller inneholder noe som DN Media Group mener strider mot moral, god tone eller DN Media Group’s verdier, vil ikke bli publisert.
 • DN Media Group forbeholder seg retten til å flytte annonser fra forhåndsbestilte sider til en annen side av redaksjonelle og tekniske årsaker.
 • DN Media Group vil ikke ta noen form for lokale skatter som belastes overnevnte beløp. Alle avgifter skal betales av annonsøren. 
 • Eventuelle bankgebyrer skal dekkes av annonsøren og ikke DN Media Group. 
 • DN Media Group tillater tredjepartssporing kun for statistiske formål i bannerkampanjer. Kunden må signere en dataavtale om annonsering, klikk her for avtale.

For materiellspesifikasjoner, leveringsfrister og andre tekniske opplysninger, se her


FORBUD MOT OVERDRAGELSE:
Ingen av avtalepartene kan uten skriftlig samtykke fra den annen part overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne kontrakten. Videresalg er ikke tillatt.

FOR FULLSTENDIGE VILKÅR, vennligst se våre retningslinjer for annonsører