Artikkel kan hostes av annonsør eller DN.

Leveranse om artikkel hostes av annonsør (kun distribusjon): 

Bilde til Content Display-inngang: 1000x500px.

Tekst til inngang: Lever minimum en tittel basert på innholdet i artikkelen. Ingen grense på antall tegn, men vær konkret. Mulighet for stikktittel

 

Leveranse om artikkel hostes i DN mal:
Artikkel: Tekst leveres i Word. Merk hvor bilder og linker skal være. Bildene trenger ikke ligge i dokumentet. Skriv teksten slik dere vil at den skal være med overskrifter etc. Faktaboks: Hvis dere ønsker faktaboks trenger vi overskrift og tekst. NB: Hvis linker skal trackes så må vi få tracking url/ tagger fra byrå. Navngi slik at det ikke kan misforstås hvor de ulike linkene skal plasseres. 

Bilder: Toppbildet leveres som jpg og i landskapsformat 1920 px bredde. Bildetekst i word-dokumentet. Bilder i artikkelen kan både være i profil- og landskapsformat. Video: Lever embed code fra eks Youtube/vimeo eller vi kan hoste film.

Innganger (bannere): Lever to stk. overskrifter / bilder pr. artikkel slik at vi kan a/b-teste hva som fungerer best. Lengde på kan variere, vi tilpasser med å endre fontstørrelse. 

Logo: Leveres som png eller jpg.