Artikkel kan hostes av annonsør eller DN.

Leveranse om artikkel hostes av annonsør: 

Bilde til native-inngang: 980x350 uten logo, men sikkerhetsmargin 150px på hver side. Se eksempel her

Tekst til inngang: Lever minimum en setning basert på innholdet i artikkelen. Ingen grense på antall tegn, men vær konkret.


Leveranse om artikkel hostes i DN mal:
Artikkel: Tekst leveres i Word. Merk hvor bilder og linker skal være. Bildene trenger ikke ligge i dokumentet. Skriv teksten slik dere vil at den skal være med overskrifter etc. Faktaboks: Hvis dere ønsker faktaboks trenger vi overskrift og tekst. NB: Hvis linker skal trackes så må vi få tracking url/ tagger fra byrå. Navngi slik at det ikke kan misforstås hvor de ulike linkene skal plasseres. 

Bilder: Toppbildet leveres som jpg og i landskapsformat 1920 px bredde. Bildetekst i word-dokumentet. Bilder i artikkelen kan både være i profil- og landskapsformat. Video: Lever embed code fra eks Youtube/vimeo eller vi kan hoste film. Innganger (bannere): Pris inkluderer produksjon av to stk. innganger pr. artikkel. Lever to stk. overskrifter / bilder pr. artikkel slik at vi kan a/b-teste hva som fungerer best. Lengde på kan variere, vi tilpasser med å endre fontstørrelse. Bannerne kan enten kun ha overskrift eller de kan ha overskrift og ingress. 

Logo: Leveres som png eller jpg.