Dagens Næringsliv

Gatefolder

name
Dagens Næringsliv
National News Norway
Full screen

Description

Format Gatefolder:
B: 240 + 237 + 232 mm H: 296 mm (+ 3mm bleed)

Se teknisk spesifikasjoner: