Dagens Næringsliv

D2

Fredagsmagasinet D2

D2 er et intelligent livsstilsmagasin, som kombinerer kvalitetsjournalistikk med moderne magasindesign og fotografi av høy kvalitet.
D2 er også digital, for annonser se våre digitale produkter. 

Kjønnsfordeling

Kvinner
40%
Menn
60%

Alder

12-19 år
5%
20-39 år
36%
40-59 år
35%
60 år+
24%

Høyeste fullførte skolegang

Kilde: Kantar TNS
Grunnskole
2%
Videregående
27%
Universitet/høyskole
70%

Personlig inntekt

Kilde: Kantar TNS
Under 200.000 kr
12%
200.000 - 349.000 kr
7%
350.000 - 499.000 kr
15%
Over 500.000 kr
60%
Ubesvart
6%

Geografi

Kilde: Kantar TNS
Oslo
26%
Østlandet
41%
Vestlandet
18%
Midt-/Nord-Norge
15%

Lederstilling

Kilde: Kantar TNS
Toppleder
7%
Mellomleder
17%
Arbeidsleder/varierer
13%