Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv avis

DN-leserne er blant de mest kjøpesterke i landet, med høyere inntekt og forbruk enn gjennomsnittet. Ikke uventet er de som leser Dagens Næringsliv mer enn vanlig interessert i næringsliv og økonomi, aksjer, politikk og skattespørsmål. Men de skiller seg også fra resten av befolkningen ved å være meget interessert i å lese litteratur, høre på musikk, prøve nye og eksotiske matretter samt friluftsliv generelt. DN-leserne er også over middels interessert i bil og båt, reiser, ny teknologi, klær og mote.

DN-leseren som beslutningstaker
Dagens Næringsliv er det største papirmediet blant ledere og beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor. 27 prosent av alle beslutningstakere leser Dagens Næringsliv hver dag. I DN finner du også de som tar beslutninger for kjøp og salg av næringseiendom.

Stillingsannonser i DN treffer aktuelle kandidater, også de som ikke nødvendigvis er aktivt jobbsøkende.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%

Alder

Source: Kantar TNS
12-19 år
3%
20-39 år
30%
40-59 år
42%
60 år+
26%

Høyeste fullførte skolegang

Source: Kantar TNS
Grunnskole
3%
Videregående
28%
Universitet/høyskole
68%

Personlig inntekt

Source: Kantar TNS
Under 200.000 kr
14%
200.000 – 349.000 kr
8%
350.000 – 499.000 kr
13%
Over 500.000 kr
61%
Ubesvart
4%

Geografi

Source: Kantar TNS
Oslo
28%
Østlandet
40%
Vestlandet
18%
Midt-/Nord-Norge
14%

Lederstilling

Source: Kantar TNS
Toppleder
8%
Mellomleder
16%
Arbeidsleder/varierer
15%