Dagens Næringslivs logo

Dagens Næringsliv

Nasjonale nyheter · Oslo, Norway

Materiellfrister digitalt

Materiellfrist for digitale kampanjer er tre virkedager før publisering. Materiellet sendes som jpg, gif, png, HTML5 eller tredjepartskode til traffic@dn.no

Toppbanner - teknisk spesifikasjon

980x300: Bredde 980px, høyde 300px. Maks 150 KB. Jpg/gif/HTML5.
HTML5: Bannere må være 100% responsive i bredden for å gå crossdevice (desktop/tablet).

320x250: Bredde 320px, høyde 250px. Maks 70 KB. Jpg/gif/HTML5.

Brandboard - Teknisk spesifikasjon

980x600: Bredde 980px, høyde 600px. Maks 200 KB. Jpg/gif/HTML5.
HTML5: Bannere må være 100% responsive i bredden for å gå crossdevice (desktop/tablet).

320x400: Bredde 320px, høyde 400px. Maks 100 KB. Jpg/gif/HTML5.


Fullskjerm/Helside - Tekniske spesifikasjoner

Desktop:
1920x1080: Bredde 1920px, høyde 1080px. Maks 350 KB. JPG/GIF/PNG*

Banneret er responsivt, og vi skalerer annonsen til 100% høyde, men vi anbefaler at man plasserer de viktigste elementene, som tekst og logo, innenfor 1520px sentrert i banneret (200px sikkerhetsmargin på hver side). I topp anbefaler vi minst 150px og bunn 100px i sikkerhetsmargin for å ta høyde for verktøylinjer etc. i nettleserne.

Mobil:
457x812: Bredde 457px, høyde 812px. Maks 100 KB. Jpg/gif.
(Vi kan kjøre 375x667 annonser, men resultatet blir bedre med høyere oppløsning)

Anbefalt sikkerhetsmargin på mobil er 120px i toppen og 60 px i bunnen av annonsen. Annonsen skaleres til 100% høyde.

Se eksempel her:

Forklaring: Siden den nye iPhone X-serien (9:19,5 ratio) er slankere enn eldre modeller, og fullskjermsannonsen skaleres til 100% høyde, så vil sidene på annonser laget med klassisk høyde/bredde forhold (9:16) havne utenfor skjermen. Derfor er ny safe margin basert på disse smale telefonenes ratio. Se eksempel.
---

*På desktop tillater vi også tredjepartskoder fra Google eller Adform, men annonsen må da i sin helhet være responsiv (ikke absolutte dimensjoner), slik at den tilpasser seg varierende skjermstørrelser.

Wallpaper - Teknisk spesifikasjon

1920x1080: Bredde 1920px, høyde 1080px. Mulighet for Rich media banner (980x300) i toppen. Maks 350 kB. Vi anbefaler transparent bakgrunn på toppbanner som skal ligge oppå wallpaper.
Skjermbredder finnes i flere intervaller fra 1920px og ned til 1280px. Vi anbefaler derfor at man plasserer de viktigste elementene, som tekst og logo i toppen av banneret (innenfor 980x300). Stolpene bør benyttes til grafisk støtte som tåler å bli kuttet i bredde/høyde.
Redaksjonelt felt er 1010px bredt.

NB: Vi kan ikke kjøre tredjepartskoder på wallpaper. Her trenger vi fysisk bilde + visningsteller og klikkteller.

Native - Teknisk spesifikasjon

Native m/ produksjon (innhold hostes av DN)

Artikkel: Tekst leveres i Word. Merk hvor bilder og linker skal være. Bildene trenger ikke ligge i dokumentet. Skriv teksten slik dere vil at den skal være med overskrifter etc.
Faktaboks: Hvis dere ønsker faktaboks trenger vi overskrift og tekst.
NB: Hvis linker skal trackes så må vi få tracking url/ tagger fra byrå. Navngi slik at det ikke kan misforstås hvor de ulike linkene skal plasseres.
Bilder: Toppbildet leveres som jpg og i landskapsformat 1920 px bredde. Bildetekst i word-dokumentet. Bilder i artikkelen kan både være i profil- og landskapsformat.
Video: Lever embedded code fra eks Youtube/vimeo eller vi kan hoste film.
Innganger (bannere): Pris inkluderer produksjon av to stk. innganger pr. artikkel. Lever to stk. overskrifter / bilder pr. artikkel slik at vi kan a/b-teste hva som fungerer best. Lengde på kan variere, vi tilpasser med å endre fontstørrelse. Bannerne kan enten kun ha overskrift eller de kan ha overskrift og ingress.
Logo: Leveres som png eller jpg.

Native u/ produksjon (innhold hostes av annonsør) Innganger (bannere): Tekst og bilde sendes til traffic@dn.no.
Bildespesifikasjon: Jpg 980x350px med 36px sikkerhetsmargin på hver side av bildet.
Inngangen er responsiv og tilpassers ulike skjermstørrelser og device. Settes av DN.

Tracking: Klikk- og visningsteller. Tredjepartskoder støttes ikke

Programmatisk native
Innganger (bannere):
580x400, maks 100kb.
320x320, maks 50kb.

HTTPS://

Alt av annonsemateriell, inkludert annonsetagger, må ligge på sikre servere, det vil si at de skal ha godkjent SSL sertifikat. Referanser til ressurser i annonsen (f.eks. bilder, script eller fonter) må derfor starte med https://

HTML5/Rich media

Segmentering av digitale kampanjer

Kampanjer på DN.no kan ha følgende segmentering: Målgruppe, seksjon, device, geografi, tid og frekvens < 3.

Segmenteringstillegg: 25%

DN - Display og video

Datapolicy

Dagens Næringsliv og Morgenbladet har følgende retningslinjer for behandling av data ifm. annonsekampanjer:

 • Digitale annonser
  • Materiellfrister digitalt
  • Toppbanner - teknisk spesifikasjon
  • Brandboard - Teknisk spesifikasjon
  • Fullskjerm/Helside - Tekniske spesifikasjoner
  • Wallpaper - Teknisk spesifikasjon
  • Native - Teknisk spesifikasjon
  • HTTPS://
  • HTML5/Rich media
  • Segmentering av digitale kampanjer
  • Produkter & Priser
  • Datapolicy
 • Dagens Næringsliv
 • D2
 • Morgenbladet
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel