Dagens Næringsliv's logotype

Dagens Næringsliv

National News · Oslo, Norway

Dagens Næringsliv avis

DN-leserne er blant de mest kjøpesterke i landet, med høyere inntekt og forbruk enn gjennomsnittet. Ikke uventet er de som leser Dagens Næringsliv mer enn vanlig interessert i næringsliv og økonomi, aksjer, politikk og skattespørsmål. Men de skiller seg også fra resten av befolkningen ved å være meg... Read more

Interests

Økonomi, Næringsliv, Politikk, Jobb, Samfunn

35-69
Age
70%
Males
30%
Females
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)

Alder

12-19 år
3%
20-29 år
16%
30-39 år
13%
40-49 år
20%
50-59 år
22%
60 år+
27%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)

Høyeste fullførte skolegang

Grunnskole
4%
Videregående
27%
Universitet/høyskole
67%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)

Personlig inntekt

Under 200.000 kr
10%
200.000 – 349.000 kr
7%
350.000 – 499.000 kr
16%
Over 500.000 kr
59%
Ubesvart
8%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)

Geografi

Oslo/Akershus
40%
Østlandet ellers
22%
Vestlandet
26%
Midt-/Nord-Norge
12%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)

Lederstilling

Toppleder
8%
Mellomleder
18%
Arbeidsleder/varierer
14%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '19/1 (mars 19)
Click the button on products to create an inquiry