Dagens Næringsliv's logotype

Dagens Næringsliv

National News · Oslo, Norway

Dagens Næringsliv

DN-leserne er blant de mest kjøpesterke i landet, med høyere inntekt og forbruk enn gjennomsnittet. Ikke uventet er de som leser Dagens Næringsliv mer enn vanlig interessert i næringsliv og økonomi, aksjer, politikk og skattespørsmål. Men de skiller seg også fra resten av befolkningen ved å være meg... Read more

Interests

Reise, Bil, Mat og vin, Økonomi, Politikk

25-69
Age
64%
Males
36%
Females
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1

Alder

12-19 år
2%
20-29 år
12%
30-39 år
16%
40-49 år
24%
50-59 år
23%
60 år+
23%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1

Høyeste fullførte skolegang

Grunnskole
3%
Videregående
26%
Universitet/høyskole
69%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1

Personlig inntekt

Under 200.000 kr
6%
200.000 – 349.000 kr
6%
350.000 – 499.000 kr
14%
Over 500.000 kr
63%
Ubesvart
11%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1

Geografi

Oslo/Akershus
42%
Østlandet ellers
24%
Vestlandet
23%
Midt-/Nord-Norge
12%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1

Lederstilling

Toppleder
8%
Mellomleder
21%
Arbeidsleder/varierer
16%
Source: Kantar TNS
Forbruker & Media '18/1
Click the button on products to create an inquiry